Apple MacBook Air 2017 vs Apple MacBook Air 2014

vs
Apple MacBook Air 2017 Apple MacBook Air 2014
13.3
Display
13.3
1440
Resolution X
1440
900
Resolution Y
900
8
RAM
4
128
Storage
128
128
Storage Solid State
128
No
Touchscreen
No
No
Discrete GPU
No
No
Detachable Keyboard
No
1.35
Weight
1.35
about