G-Anica vs Toposh

vs
G-Anica Toposh
10.1
Display
10.1
1280
Resolution X
1366
800
Resolution Y
768
2
RAM
2
32
Storage
32
32
Storage Solid State
32
No
Touchscreen
No
No
Discrete GPU
No
No
Detachable Keyboard
No
0.93
Weight
0.96
about